Her møter du forfedre og etterkomarar etter
Liv og Odd Oldeide frå Holvik i Ytre Nordfjord i Sogn og Fjordane.

 

Kvar av borna deira har også eigne heimesider knytt til dette domenet, og der møter du familiane til:

Stig Oldeide, Geir Oldeide, Ellinor Oldeide, Kjell Oldeide, Torgunn Oldeide og Sølve Oldeide.

Du har også anledning til å lese om utviklinga av bygda Holvik, eller Holevik som det også heiter frå gamalt av, heilt frå første gardane vart etablerte og fram til våre dagar.